Steeseler Uebstbau Genossenschaft

Steinsel / LU

D’Surface vun eisem Betrib ass ongeféier 15 Hektar.

Mir sinn op:

Ubauflächen
Donneschdes, Samschdes a Sonndes: 14:00 bis– 18:00 Uhr (selwer plécken)

Stroosseverkaf
-/-

Senden Sie eine Mail

Plateau de Steinsel

Tel.: 661 333 300

Eist Sortiment um Haff

D’Produit’en déi ënnerstrach sinn, ginn ënnert dem Label “Eist Uebst & Geméis” verkaf.

  • Äppel: 15 Zorten: Delbare Estivale, Apache, Elstar, Jonagold, Royal Gala, Rubinette, Topaz, Golden Delicious, Pinova, Elise, Santana, Cox Orange, Boscop, Spyon, Fuji
  • Biren: 3 Zorten: Conférence, Concorde, Poire Williams
  • Quetschen : 2 Zorten : Hausquetsch, Yoyo